Bộ TT&TT chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi cung cấp game không phép

Trong nội dung công văn mới ban hành hôm 30/6/2015, Bộ TT&TT chỉ đạo: Các Sở TT&TT tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp game, các điểm cung cấp game trên địa bàn. Có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi phát hành trò chơi điện tử không phép.
Ngày 30/6/2015, Bộ TT&TT đã ban hành công văn số 2070/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc bảo đảm hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tuân thủ các quy định của pháp luật, gửi các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định đã bãi bỏ Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 giữa Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (online games). Do đó, hoạt động cấp phép phát hành trò chơi điện tử trên mạng đã tạm dừng kể từ ngày 10/9/2013 để chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đối với hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng.

Ngày 29/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2015. Như vậy, khung pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng đã được hoàn chỉnh.
Theo đó, kể từ ngày 12/2/2015, hoạt động cấp phép phát hành trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT chính thức được triển khai.
Ngoài những nội dung hướng dẫn quy trình thủ tục cấp phép, cấp quyết định, cấp đăng ký và thông báo, Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT còn quy định điều khoản chuyển tiếp (Điều 29) như sau:
Doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 và thực hiện việc báo cáo kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi theo quy định tại Thông tư này trong thời gian 180 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Đối với những trò chơi điện tử đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLB-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (online games), nếu doanh nghiệp thay đổi tên trò chơi, cập nhật, nâng cấp phiên bản mới, có thay đổi, bổ sung nội dung, kịch bản trò chơi thì phải thực hiện thủ tục đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này trong thời gian 180 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Để bảo đảm hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ TT&TT yêu cầu:
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT, trong đó lưu ý nội dung của điều khoản chuyển tiếp trong thông tư mới được ban hành, triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tuân thủ các quy định tại hai văn bản mới được ban hành.
Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, các điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi phát hành trò chơi điện tử không phép.
Share on Google Plus

Giới thiệu đôi chút. Hơi ít nói nhưng được cái vui tính. Đam mê các kiến thức về CNTT. Mình lập ra trang này là 1 phần ghi lại những gì mình đã trải nghiệm về CNTT từ khi mình làm tới nay...Luôn sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức mà bản thân tích lũy được. Xin chào các bạn, mình là Đinh Đồng Tuấn. Mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn ! Xin cảm ơn!

    You Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét