Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh

Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh


Nếu bạn đang sử dụng MySQL database, chắc chắn bạn sẽ không mong muốn dữ liệu của bạn bị mât. Do vậy việc backup MySQL database thường xuyên là cần thiết. Bạn có thể đơn giản hóa bằng cách sử dụng lệnh trong terminal để backup và restore

Bài viết hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để sao lưu và phục hồi dữ liệu MySQL database.

1. Backup bằng Command Line (sử dụng mysqldump để backup database)

Để có thể sử dụng dòng lệnh sao lưu cơ sở dữ liệu bạn cần đăng nhập vào server thông qua kết nối ssh như putty
Sử dụng cấu trúc lệnh như sau
$ mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu
[--opt] : Các tùy chọn mysqldump
Ví dụ : Để backup database thuthuatvietnam
$ mysqldump -u root -p thuthuatvietnam > backup_ttvn.sql
Bạn cũng có thể tùy chọn các bảng để backup bằng cách liệt kê các bảng, các bảng cách nhau bằng khoảng trắng (dấu space)
$ mysqldump -u root -p thuthuatvietnam bang_a bang_b > backup_ttvn.sql
Back up MySQL Database và đồng thời nén lại
Nếu database có dung lượng lớn, bạn cần nén lại, khi đó bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh nén cùng gzip
$ mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

2. Restore MySQL Database

Ở trên là cách tạo bản backup, tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cách restore. Cấu trúc lệnh như sau:
$ mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)
Ví dụ: Phục hồi database thuthuatvietnam
$ mysql -u root -p thuthuatvietnam < backup_ttvn.sql
Phục hồi database được nén
gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]
Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:
mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]
- See more at: http://thuthuatvietnam.com/backup-va-restore-mysql-database.html#sthash.iHS1Xt5s.dpuf
Share on Google Plus

Giới thiệu đôi chút. Hơi ít nói nhưng được cái vui tính. Đam mê các kiến thức về CNTT. Mình lập ra trang này là 1 phần ghi lại những gì mình đã trải nghiệm về CNTT từ khi mình làm tới nay...Luôn sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức mà bản thân tích lũy được. Xin chào các bạn, mình là Đinh Đồng Tuấn. Mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn ! Xin cảm ơn!

    You Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét