Cài đặt Windows Server Backup trên Windows Server 2008 R2

Quản Trị Mạng - Windows Server Backup là một thành phần được xây dựng trong Windows Server 2008 R2, bao gồm Microsoft Management Console (MMC) snap-in, một công cụ dòng lệnh và Windows PowerShell cmdlets. Windows Server Backup giống như phiên bản tiền nhiệm của nó - Ntbackup (trên Windows Server 2000/2003) - cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để backup dữ liệu hàng ngày và khôi phục lại khi cần thiết.
So với Windows Server 2008 RTM, Windows Server 2008 R2 có các tính năng mới mở rộng giúp bạn có thể backup, lưu trữ các bản backup và làm thế nào để phục hồi lại từ backup.
Lưu ý: Một điểm cần nhớ là không thể sử dụng Windows Server Backup để khôi phục bản sao lưu đã được tạo ra bởi Ntbackup. Tuy nhiên hiện có một phiên bản chỉ đọc của Ntbackup (miễn phí) có thể giúp bạn khôi phục dữ liệu được tạo ra bởi Ntbackup, công cụ này có thể cài đặt trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Chi tiết tải về tại đây.

Backup với Windows Server Backup

Bạn có thể sử dụng Windows Server Backup để backup toàn bộ server (tất cả các volume), một danh sách lựa chọn các volume, một phân vùng hệ thống hoặc một thư mục/file cụ thể.
Lưu ý: Trong Windows Server 2008 RTM bạn sẽ bị hạn chế những mục có thể backup, chỉ có vài lựa chọn là volume và toàn bộ server.
Bạn có thể sử dụng Windows Server Backup để tạo và quản lý các bản backup cho một máy tính cục bộ hoặc từ xa, có thể lên lịch trình để chạy backup tự động.

Cài đặt Windows Server Backup

Khi thêm tính năng Windows Server Backup Features và các thành phần cấp dưới, bạn cần cài đặt các công cụ sau:
  • Windows Server Backup Microsoft Management Console (MMC) snap-in
  • Wbadmin command-line tool
  • Windows PowerShell cmdlets for Windows Server Backup
Để cài đặt Windows Server Backup, có thể sử dụng một trong 3 phương pháp sau:
  • Sử dụng Server Manager
  • Sử dụng Servermanagercmd.exe
  • Sử dụng PowerShell
Để cài đặt Windows Server Backup, đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản Administrator hoặc tài khoản có cấp quyền quản trị.

1. Cài đặt Windows Server Backup sử dụng Server Manager

- Mở Server Manager
- Kích Features
- Kích Add Features

- Trong trang Add Features Wizard, cuộn chuột xuống dưới và chọn Windows Server Backup features. Nếu bạn cũng muốn sử dụng các mẫu lệnh PowerShell, chọn thêm Command Line Tools. Bạn không cần việc thêm này nếu chỉ muốn sử dụng GUI hoặc công cụ dòng lệnh WBADMIN. Kích Next.
- Trong trang Confirm Installation Selections, kích Install.
- Không cần khởi động lại server sau khi thiết lập xong

2. Cài đặt Windows Server Backup sử dụng Servermanagercmd.exe

Sử dụng lệnh Servermanagercmd.exe là cách dễ dàng, tuy nhiên lệnh này có thể bị phản đối trong các phiên bản Windows sau này, do đó không được sử dụng nó quá nhiều...
- Mở cửa sổ lệnh với quyền quản trị cấp cao (chuột phải vào CMD và chọn Run as Administrator).
- Nhập: servermanagercmd -i Backup-Features

3. Cài đặt Windows Server Backup sử dụng PowerShell

Trong Windows Server 2008 R2, PowerShell được cài đặt mặc định. Tuy nhiên, để cài đặt các role bằng công cụ này, bạn cần phải import vào module Server Manager.
- Mở một cửa sổ PowerShell với quyền cấp cao (chuột phải vào PowerShell và chọn Run as Administrator)
- Nhập: Import-Module servermanager
- Sau khi import, nhập: Add-WindowsFeature Backup-Features.
Share on Google Plus

Giới thiệu đôi chút. Hơi ít nói nhưng được cái vui tính. Đam mê các kiến thức về CNTT. Mình lập ra trang này là 1 phần ghi lại những gì mình đã trải nghiệm về CNTT từ khi mình làm tới nay...Luôn sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức mà bản thân tích lũy được. Xin chào các bạn, mình là Đinh Đồng Tuấn. Mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn ! Xin cảm ơn!

    You Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét